::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33622 เด็กหญิงเกษราภรณ์ ดวงพุฒ ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33626 เด็กหญิงณัชชา นระสิงห์ ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33640 เด็กหญิงศรัญญา ศรีสุวรรณ ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33642 เด็กหญิงศศิกานต์ อ้อมแก้ว ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33651 เด็กชายชินภัทร อุทัยทวีทรัพย์ ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33682 เด็กหญิงวรรณพร มารเนตร ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33714 เด็กหญิงนุชพร ธิพันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33774 เด็กหญิงอรณิชา ชิณทอง ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33780 เด็กชายณัชนนท์ ทองอินทร์ ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33854 เด็กหญิงสุพรรณหงษ์ ปาเส ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33921 เด็กหญิงอัญชิสา ทองยัง ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33947 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองติ่ง ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33695 เด็กชายธนากร ศรกุพันธ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 58 61 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33589 เด็กหญิงพาณิภัค ทิพสมบัติ ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33657 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทองปัญญา ม.1 สตรีสิริเกศ 56 74 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 716 ถัดไป »