::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33582 เด็กหญิงณัชชา ธรรมวิเศษ ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33592 เด็กหญิงมณีนันท์ ปานพิมพ์ใหญ่ ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33595 เด็กหญิงวรรณวิมล พิมพ์ทอง ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33636 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เศษศรี ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33662 เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วคำงาม ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33719 เด็กหญิงพลอยมณี ลุนพงษ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33723 เด็กหญิงวราภรณ์ อรุณเกตุ ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33731 เด็กหญิงอรวี พันภูวงษ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33797 เด็กหญิงเจนจิรา เฉลิม ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33802 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ พันธ์ขาว ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33674 เด็กหญิงนันทภัทร แก้วสง่า ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33869 เด็กชายนาวิน ส้มเช้า ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33886 เด็กหญิงเทพธิดา แก้วสง่า ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33927 เด็กหญิงสุจิรา หอมหวน ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33932 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ผกาแดง ม.1 สตรีสิริเกศ 54 91 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 716 ถัดไป »