::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32846 นายดลธาดา พรหมบุตร ม.6/12 สตรีสิริเกศ 20 947 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31406 นายชญานนท์ รัศมี ม.5/12 สตรีสิริเกศ 20 948 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34144 นางสาวรัชนีกร สอนแพง ม.4/7 สตรีสิริเกศ 20 949 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32732 นางสาวอมลรดา สอนเจริญ ม.6/4 สตรีสิริเกศ 20 950 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30729 นางสาวปานวาด พรหมทา ม.6/11 สตรีสิริเกศ 20 951 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31324 นายปฏิภูมิ แสงสกุล ม.5/12 สตรีสิริเกศ 20 952 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34143 นางสาวภัณฑิรา พรมรัตน์ ม.4/7 สตรีสิริเกศ 20 953 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31246 นายอัครพนธ์ ขวัญนาค ม.5/11 สตรีสิริเกศ 20 954 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30746 นายจาตุรงค์ แก้วพรม ม.6/5 สตรีสิริเกศ 20 955 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32714 นางสาวชลธิชา ชัยชนะ ม.6/4 สตรีสิริเกศ 20 956 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30580 นายศุภวิชญ์ กึงไกร ม.6/10 สตรีสิริเกศ 20 957 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32010 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ ม.4/2 สตรีสิริเกศ 20 958 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33429 นางสาวลัดดาวรรณ ตริตรองรัมย์ ม.5/8 สตรีสิริเกศ 20 959 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31294 นางสาวกุญธิดา สาริโย ม.5/10 สตรีสิริเกศ 19 960 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31953 นางสาวพัชราภา เมธาภัทรกุล ม.4/11 สตรีสิริเกศ 19 961 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ถัดไป »