::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33523 นายกฤษฎา บุญจันทร์ ม.5/13 สตรีสิริเกศ 19 962 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31976 นายสุรกาญจน์ แก้วพินึก ม.4/7 สตรีสิริเกศ 19 963 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33467 นายวุฒิชัย โยธิคาร์ ม.5/10 สตรีสิริเกศ 19 964 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31405 นายจักรินทร์ มาศกุล ม.5/11 สตรีสิริเกศ 19 965 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32886 นางสาวสุรัญญา ฉัตรดอน ม.5/12 สตรีสิริเกศ 19 966 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34281 นางสาวนริศรา บรรลุ ม.4/13 สตรีสิริเกศ 19 967 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32810 นางสาวสุดารัตน์ อามาตร ม.6/ 8 สตรีสิริเกศ 19 968 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34141 นางสาวพัชรินทร์ พิทักษา ม.4/7 สตรีสิริเกศ 19 969 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31858 นายอภิวัฒน์ อินทรบุตร ม.4/13 สตรีสิริเกศ 19 970 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30716 นายอภิเชษฐ คันศร ม.6/12 สตรีสิริเกศ 19 971 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32709 นายเควิน โบลเดอ ม.6/4 สตรีสิริเกศ 19 972 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32857 นางสาววาสนา วัฒเดช ม.6/12 สตรีสิริเกศ 19 973 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34129 นายกฤษณะ บุญมี ม.4/7 สตรีสิริเกศ 19 974 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32737 นายธนุพงษ์ ศรีเสมอ ม.6/5 สตรีสิริเกศ 19 975 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32855 นางสาวรุ่งรัตน์ ปัดถา ม.6/12 สตรีสิริเกศ 19 976 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ถัดไป »