::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31813 นายศุภกิตติ์ ประพาฬ ม.4/16 สตรีสิริเกศ 17 992 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30489 นายพณิชพล อินเตชะ ม.6/10 สตรีสิริเกศ 17 993 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34261 นางสาวภัครมัย แจ้งกระจ่าง ม.4/12 สตรีสิริเกศ 17 994 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30546 นางสาวธนิกานต์ ขาวงาม ม.6/12 สตรีสิริเกศ 17 995 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31215 นางสาวธารารัตน์ ดวงใจ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 17 996 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33518 นางสาวไพริน พวงพลอย ม.5/12 สตรีสิริเกศ 17 997 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34131 นายคุณานนท์ ทองหล่อ ม.4/7 สตรีสิริเกศ 17 998 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30602 นางสาวพัชริดา จันทศรี ม.6/12 สตรีสิริเกศ 16 999 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33457 นางสาวกวินธิดา สีสันต์ ม.5/9 สตรีสิริเกศ 16 1000 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34240 นางสาวลลิตา บุญมา ม.4/11 สตรีสิริเกศ 16 1001 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32048 นางสาวชนภา สระสิงห์ ม.4/16 สตรีสิริเกศ 16 1002 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31284 นายบุญฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 16 1003 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34207 นายพีระพัฒน์ จินดามณี ม.4/10 สตรีสิริเกศ 15 1004 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31751 นางสาวธนิดา กล้าพร้อม ม.4/16 สตรีสิริเกศ 15 1005 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34268 นายชลิต ชาลี ม.4/13 สตรีสิริเกศ 15 1006 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ถัดไป »