::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 33322 นายประภัทร์ รัตนา ม.5/2 สตรีสิริเกศ 14 1007 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34130 นายคเชนทร์ จักรแก้ว ม.4/7 สตรีสิริเกศ 14 1008 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31404 นายกษิดิศ ไชยสาร ม.5/12 สตรีสิริเกศ 14 1009 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 34274 นายสุทธิพจน์ ทองหลอม ม.4/13 สตรีสิริเกศ 14 1010 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31442 นางสาวสุภาวดี เอกวารีย์ ม.5/11 สตรีสิริเกศ 13 1011 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 32853 นางสาวนิศารัตน์ สุภารี ม.6/12 สตรีสิริเกศ 13 1012 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31809 นายพัฒณะ รัศมี ม.4/16 สตรีสิริเกศ 13 1013 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 31821 นางสาวทินภัทร คำเหลี่ยม ม.4/7 สตรีสิริเกศ 11 1014 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 30486 นายธีรภัทร์ ศรีรุ่งรือง ม.6/11 สตรีสิริเกศ 10 1015 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 ถัดไป »