::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01181 เด็กหญิงปานพิมพ์ ไพยรินทร์ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01182 เด็กชายณัฐชนนท์ เทพคำราม ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01183 เด็กหญิงพูนลาภ เพชรล้วน ป.2 บ้านเดื่อ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01184 เด็กหญิงมินนารา สุวรรณศิริ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01185 เด็กหญิงชนันธร ธรรมวัตร ป.2 จะกงวิทยา
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01186 เด็กชายกฤติกร จิรังดา ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01187 เด็กหญิงธัญญ์นรี ชัยวิรัตน์ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01188 เด็กชายธันยวัจน์ ชัยวิรัตน์ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01189 เด็กชายสุคนต์ธี ดอนพลัด ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01190 เด็กหญิงกุลปริยา ทองคำ ป.2 อนุบาลอุบลราชธานี
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01191 เด็กหญิงอคัมย์พัชน์ อนันตสมบูรณ์ ป.2 อนุบาลสุรินทร์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01192 เด็กหญิงอมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ ป.2 อนุบาลสุรินทร์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01193 เด็กชายนันทิพัฒน์ อนุพันธ์ ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01194 เด็กชายเข็มราช คำโสภา ป.2 บ้านดินดำ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 715 01195 เด็กชายกฤษฎา บุญลา ป.2 บ้านดินดำ
« ก่อนนี้ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 375 ถัดไป »