::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน

ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 2560 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2

12.30 - 14.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2560 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาไทย 12.00 - 14.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

วันเสาร์ที่ 6 ม.ค. 2561 ภาษาอังกฤษ 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาจีน 13.00 - 14.30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก.

 
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ