::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01136 เด็กหญิงกัญญาณัช ตั้งจิโรชธนา ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01137 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โรจน์ธีรวนิช ป.1 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01138 เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ ป.1 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01139 เด็กชายสถาปนา วงค์ละคร ป.1 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01140 เด็กชายธีรจุฑาวัชร์ บุญมีวิเศษ ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01141 เด็กหญิงลภัสยุพา เรืองทา ป.2 อนุบาลศรีประชานุกูล
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01142 เด็กชายอนันดา เรืองทา ป.2 อนุบาลศรีประชานุกูล
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01143 เด็กชายปุณณวิช บุญศักดิ์ ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01144 เด็กชายณัชชวินท์ อดทน ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01145 เด็กชายธนกฤต เสวียงคำ ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01146 เด็กชายธนันต์ทัศน์ เขียวอ่อน ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01147 เด็กหญิงสุธิมา ลิ้มสุวัฒน์ ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01148 เด็กหญิงศศิภา พิมพา ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01149 เด็กชายคณพัฒน์ วงศ์ประสาร ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
math01 : ประถมศึกษาปีที่ 2
อาคาร 7 714 01150 เด็กหญิงสุพรรณิการ์ โชติสุภาพ ป.2 อนุบาลกันทรารมย์
« ก่อนนี้ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 375 ถัดไป »