::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71594 เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วอาษา ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71595 เด็กหญิงสุมินตรา ศิรินัย ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71596 เด็กหญิงพรนภา แก้วพิทักษ์ ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71597 เด็กหญิงกมลพรรณ เกตหอม ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71598 เด็กหญิงอุษามณี ศรีอาจ ป.6 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71599 เด็กชายภูมิพัฒน์ สุภิษะ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 6 638 71600 เด็กชายนราวิชญ์ สายสุข ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71601 เด็กชายฉันทพิชญะ ศรีศักดิ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71602 เด็กชายเจษฎา พลับเพลิง ป.5 บ้านดินดำ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71603 เด็กหญิงสุประวีน์ ขันธเสน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71604 เด็กหญิงณัชชา มากนวล ป.2 อนุบาลศรีประชาฯ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71605 เด็กหญิงวรพิชชา มากนวล ป.4 อนุบาลศรีประชาฯ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71606 เด็กหญิงศรีภัชชา พากเพียร ป.6 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71607 เด็กหญิงเขมจิรา สูงสุด ป.2 อนุบาลศรีประชาฯ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71608 เด็กหญิงกนกวรรณ โทตันคำ ป.6 บ้านไฮ
« ก่อนนี้ 1 ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 375 ถัดไป »