::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71639 เด็กหญิงณัฐธินันท์ ศรีอำนาจ ป.5 เมืองคง
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71640 เด็กชายณัชนนท์ นิยม ป.6 เมืองคง
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71641 เด็กหญิงนันท์ชพร มโนรัตน์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71642 เด็กหญิงวิกานดา นามโคตร ป.3 บ้านจาน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71643 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปลาเข็มทอง ป.5 อนุบาลวัดพระโต
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71644 เด็กหญิงสโรชา ปลาเข็มทอง ป.3 บ้านศรีแก้ว
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71645 เด็กหญิงสุทธิดา บัวสด ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71646 เด็กหญิงณัฐณิชา ไพรบึง ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71647 เด็กหญิงจารุพร มั่นทน ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71648 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธิ์ ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71649 เด็กหญิงอชิรญา นิยมวงษ์ ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71650 เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรน้อย ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71651 เด็กหญิงเพชรลดา เครือคำ ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71652 เด็กชายณัชพล กำลังดี ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71653 เด็กชายพงศกร จันทร์แก้ว ป.6 บ้านศรีอุดมซำตารมย์
« ก่อนนี้ 1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ถัดไป »