::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71669 เด็กชายนนทพัทร์ อินทรสุขศรี ป.5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71670 เด็กหญิงอรไพลิน เมาหวล ป.5 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71671 เด็กหญิงวัชโรบล สีแก้ว ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71672 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประชาราษฎร์ ป.4 อนุบาลยางชุมน้อย
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71673 เด็กหญิงรมิดา เพ็ชรอิน ป.3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71674 เด็กหญิงมัลลิกา พลเสนา ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71675 เด็กชายภัทรพล สิงหัษฐิต ป.4 มารีย์อุปถัมภ์
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71676 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์ พิสิษธนวัฒน์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71677 เด็กหญิงณัชชารีย์ อารยะสิทธินนท์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71678 เด็กหญิงณิชชารย์ อารยะสิทธินนท์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71679 เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 712 71680 เด็กหญิงเบญญาภา บุญราช ป.6 เมืองคง
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71681 เด็กหญิงกนิษฐา สายศรี ป.6 บ้านเหล็ก
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71682 เด็กหญิงปนัดดา คำอ่อน ป.6 บ้านเหล็ก
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71683 เด็กชายเจษฎา สมบัติ ป.6 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
« ก่อนนี้ 1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ถัดไป »