::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71684 เด็กชายนิธิพัฒน์ สันตะวงค์ ป.6 มารีวิทยา
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71685 เด็กชายณัฐดนัย แก้ววงศา ป.6 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71686 เด็กชายณัชพล เพียรพยุหเขต์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71687 เด็กหญิงเปี่ยมปิติ ส่งคุณธรรม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71688 เด็กหญิงออมทอง พิเลิศ ป.6 เทศบาลท่าตูม
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71689 เด็กหญิงวิชญารัตน์ มาสีหวล ป.6 เทศบาลท่าตูม
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71690 เด็กหญิงอัจฉริยา คุณนาม ป.6 เทศบาลท่าตูม
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71691 เด็กหญิงรสิตา ทำนักสุข ป.6 เทศบาลท่าตูม
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71692 เด็กหญิงศศิพรณ ทองอุดม ป.6 เทศบาลท่าตูม
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71693 เด็กหญิงนิภาวรณ แก้วปุม ป.6 เทศบาลท่าตูม
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71694 เด็กหญิงจิดาพร มังษา ป.6 เทศบาล๑ (วัดเจียงอี)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71695 เด็กหญิงวีรีวัลย์ ขันโอฬาร ป.6 เทศบาลท่าตูม
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71696 เด็กชายศรัณย์ภัทร ถาวร ป.6 อนุบาลอุทุมพรพิสัย
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71697 เด็กหญิงพลอยชล เกษกุล ป.5 อนุบาลศระสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 713 71698 เด็กหญิงชาลิสา หมู่ทอง ป.6 มารีวิทยา
« ก่อนนี้ 1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ถัดไป »