::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71624 เด็กหญิงลักษิกา เดชบุญ ป.4 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71625 เด็กชายพงศ์ธวัฒน์ ทุมพัฒน์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71626 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทุมพัฒน์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71627 เด็กหญิงธารทิพย์ อ้อมชมภู ป.4 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71628 เด็กหญิงญาณิกา คูหล้า ป.5 บ้านสิริขุนหาญ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71629 เด็กหญิงธีริศรา หาญศึก ป.3 อนุบาลดำรงค์ (กันทรลักษ์)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71630 เด็กหญิงธนิดา ท้าวธงชัย ป.5 บ้านสิริขุนหาญ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71631 เด็กชายภูรินทร์ นะวะสด ป.5 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71632 เด็กชายชัยพร เมธเมาลี ป.5 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71633 เด็กหญิงสุธีกานต์ ขวัญเมือง ป.5 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71634 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ สินศิริ ป.5 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71635 เด็กชายญาณภัทร จันทร์ฉาย ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71636 เด็กชายนพรัตน์ กันหบุตร ป.5 บ้านโพนค้อ
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71637 เด็กชายบุญเพ็ง พงษ์สุระ ป.5 อนุบาลศรีประชานุกูล
thai01 : ป.4 - ป.6
อาคาร 7 711 71638 เด็กชายดวงเฉลิม พงษ์สุระ ป.2 อนุบาลศรีประชานุกูล
« ก่อนนี้ 1 ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ถัดไป »