::: ประชาสัมพันธ์ :::  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, ชมเชย ให้อ่านรายละเอียดการรับเกียรติบัตรที่ผลการแข่งขัน คลิก >> ผลการแข่งขัน
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33887 เด็กหญิงธนัญญา บุญเดช ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33891 เด็กหญิงบุญญิสา หมื่นสอน ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33895 เด็กหญิงพินสุทร ศรีระษา ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33910 เด็กชายณราธิป ตองอบ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33924 เด็กหญิงณีรนุช วิเศษไชยานุสรณ์ ม.1 สตรีสิริเกศ 52 108 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33588 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงพุฒ ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33621 เด็กหญิงกุลภัสสร์ นวลรักษา ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33648 เด็กชายกิมเล้ง อุโลก ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33715 เด็กหญิงปนัดดา พรมใบ ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33728 เด็กหญิงสุธิดา โสมา ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33747 เด็กชายสุประวีณ์ แก้วภักดี ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33794 เด็กหญิงกุลธิดา แกมรัมย์ ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33844 เด็กหญิงปนัสยา ฤกษ์รื่น ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33857 เด็กหญิงโสภิสนภา รัตนะวัน ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาจีน มัธยมศึกษาปีที่ 1 33894 เด็กหญิงพรปวีณ์ ข้าวสาลี ม.1 สตรีสิริเกศ 50 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 716 ถัดไป »